Καινοτομία από Νέους Επιχειρηματίες


Ο Νίκος Καρβούνης, ιδρυτής της ΟΙΝΟ VATION, επιχείρησε να συνδέσει την παραγωγή οίνου με τις πολιτισμικές ρίζες της Ελλάδας. Ένα από τα βασικά προιόντα της ΟΙΝΟ VATION είναι το Chimera, φυσικός, αφρώδης οίνος αρωματισμένος με βιολογικό κρόκο Κοζάνης.
Στον Νίκο Καρβούνη, η ελληνική κρίση έδωσε την ευκαιρία να αναζητήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες στου ς θησαυρούς της ελληνικής γης.

0 σχόλια: