"Η νέα visa Schengen ενδέχεται να μειώσει την τουριστική κίνηση της Ελλάδας"


Με αφορμή την πλήρη εφαρμογή της νέας διαδικασίας θεώρησης visa Schengen, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εκφράζει φόβους πως το τουριστικό ρεύμα από πολίτες των τρίτων χωρών προς την Ελλάδα θα μειωθεί.   

Η σχετική διαδικασία, πλέον απαιτεί την υποβολή δια φυσικής παρουσίας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων, φωτογραφίας ειδικών προδιαγραφών κλπ, που έχει τεθεί ήδη σε ισχύ σε αγορές ιδιαίτερης σημασίας για τον Ελληνικό Τουρισμό, όπως Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα και σε άλλες Ινδία, θα ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και στην Ελλάδα. 

Για το λόγο αυτό, η ΠΟΞ απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση και ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών, να μεριμνήσει από τώρα για την επαρκή στελέχωση των Προξενικών Αρχών και για τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμα έσοδα και αφίξεις για τον Ελληνικό Τουρισμό. 

Η ΠΟΞ επισημαίνει ακόμη, ότι ακόμα και αν αυξηθεί ο αριθμός των Visa Centers στις συγκεκριμένες αγορές, κομβικός κρίκος στην όλη διαδικασία, παραμένει ο ρυθμός καταχώρισης των βιομετρικών στοιχείων στο σύστημα VIS από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές. Η καταχώριση μπορεί να γίνεται μόνον στα Προξενεία και μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο ανά αίτημα χορήγησης θεώρησης. 

0 σχόλια: