Ιάπωνες και Ισπανοί ζουν περισσότερο! Οι Έλληνες;


Ολοένα και αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης φτάνοντας κατά μέσον όρο τα 80,5 έτη το 2013, αναφέρει ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του με τίτλο «Πανόραμα της Υγείας 2015». 

Με βάση τα στοιχεία, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, δηλαδή ο αριθμός κατά μέσον όρο των ετών που αναμένεται να ζήσει μια γενιά αν συνεχίσουν να ισχύουν οι συνθήκες θνησιμότητας του έτους της γέννησής της, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10 χρόνια από το 1970. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το κέρδος σε μακροβιότητα εξηγείται από «τη βελτίωση του τρόπου ζωής», μια καλύτερη παιδεία και τις «προόδους που έχουν γίνει όσον αφορά την υγεία».

Πρώτες στον κατάλογο είναι η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Ιταλία και η Γαλλία: το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες αυτές, ανδρών και γυναικών μαζί, όπως υπολογίστηκε για το 2013, ξεπερνάει τα 82 έτη, με την Ιαπωνία να φτάνει τα 83,4 έτη και την Ισπανία τα 83,2 έτη. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση του καταλόγου αυτού των 34 χωρών μελών με προσδόκιμο τα 81,4 έτη

Στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται κατά φθίνουσα σειρά η Ινδονησία (70,9 έτη), η Ρωσία, η Ινδία και η Νότια Αφρική, με τις τρεις τελευταίες να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, από τα 70,7 έτη στη Ρωσία, το προσδόκιμο ζωής μειώνεται στα 66,5 στην Ινδία και στα 56,8 στη Νότια Αφρική. Στο κάτω μέρος του καταλόγου βρίσκονται εξάλλου και το Μεξικό (74,6 έτη), η Ουγγαρία (75,7 έτη), η Σλοβακία (76,5 έτη) και η Τουρκία (76,6 έτη). Ωστόσο για την τελευταία, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι έχει σημειώσει "σημαντικές προόδους όσον αφορά τη μακροβιότητα" και πλησιάζει γρήγορα τον μέσο όρο. 

Στις χαμηλές θέσεις οι ΗΠΑ, παρά τις υψηλές δαπάνες για την υγεία 

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στις ΗΠΑ, ο διεθνής οργανισμός υπογραμμίζει ότι βρίσκονται στο κάτω μέρος της κατάταξης αυτής με προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση τα 78,8 έτη, αν και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση όσον αφορά τις δαπάνες για την υγεία ανά κάτοικο. 

Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε με πολύ πιο μέτριο ρυθμό στις ΗΠΑ από ότι στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες από το 1970 και παραμένει εκεί "χαμηλότερο από ότι στις περισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, εξαιτίας πιο υψηλών ποσοστών θνησιμότητας που οφείλονται σε συμπεριφορές" που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία, σύμφωνα με τον οργανισμό. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίζονται "πιο υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας", μια "μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων και παράνομων ναρκωτικών ουσιών", όπως επίσης και "πιο υψηλά ποσοστά θυμάτων τροχαίων και ανθρωποκτονιών". 

Η κακή αυτή θέση που καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ στην κατάταξη αυτή εξηγείται επίσης από την "δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και τα προβλήματα πρόσβασης και συντονισμού στην περίθαλψη για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες", προσθέτει ο οργανισμός. 


0 σχόλια: