ΕΛΣΤΑΤ: Επτά στους δέκα Έλληνες δεν καπνίζουν


Επτά στους δέκα Έλληνες δεν καπνίζουν, ενώ σε μία πενταετία (2009-2014) μειώθηκε το ποσοστό των συστηματικών καπνιστών. Το συγκεκριμένο στοιχείο προκύπτει από μία νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των πολιτών (όπως το κάπνισμα και η διατροφή). 

Ειδικότερα: 

3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά 

1 στους 20 (5,3%) καπνίζει περιστασιακά. 

7 στους 10 (67,4%) δεν καπνίζουν. Από αυτούς, το 51,4% δεν έχει καπνίσει ποτέ, ενώ το 16% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για περισσότερους από 6 µήνες. 

Σε σχέση με το 2009, µείωση 14,4% καταγράφεται στο ποσοστό των καθηµερινών καπνιστών (από 41,9% σε 27,3%) και μείωση (11,7%) στο ποσοστό όσων καπνίζουν περιστασιακά (από 6% σε 5,3%). 

Ως προς το φύλλο, καπνίζουν, καθηµερινά ή περιστασιακά: 

4 στους 10 (39,4%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω 

περίπου 3 στις 10 (26,4%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω. 


0 σχόλια: