Πρώτη σε «διαδικτυακούς φοιτητές» του Χάρβαρντ η Ελλάδα


«Το “κίνημα των MOOCs” –των Massive Open Online Courses, Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, όπως είναι η ελληνική μετάφραση– είναι η πιο ανατρεπτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του πανεπιστημιακού θεσμού, σύμφωνα με κάποιους», λέει στην «Κ» ο Στέφανος Τραχανάς. 

Τα λόγια του ανθρώπου που είναι η ψυχή του επιτυχημένου πλέον –με βάση τη μεγάλη απήχησή του στο κοινό– πειράματος του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Mathesis) των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας καταδεικνύουν την τεράστια αξία των στοιχείων της ερευνητικής ομάδας του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ για τη γεωγραφική ανάπτυξη των MOOCs: 

Η Ελλάδα είναι πρώτη στον αριθμό διαδικτυακών φοιτητών στα MOOCs του Χάρβαρντ, τηρουμένων των πληθυσμιακών αναλογιών, δηλαδή με κριτήριο τον αριθμό εγγραφέντων φοιτητών ανά εκατομμύριο κατοίκων της χώρας προέλευσης. Και όχι μόνον αυτό. «Η χώρα με το υψηλότερο στον κόσμο ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης μαθημάτων είναι η Ελλάδα, με 13,6% από τους εγγραφομένους στα μαθήματα να τα ολοκληρώνουν και να παίρνουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης», αναφέρει η έκθεση Evaluating Geographic Data in MOOCs (των S.O. Nesterko et al.), δηλαδή υπερτριπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο, που είναι μόλις 4,3%!

Ειδικότερα, από τα στοιχεία μελέτης του 2016 προκύπτει ότι η αναλογία εγγραφέντων φοιτητών ανά εκατομμύριο κατοίκων στα MOOCs του Χάρβαρντ για την Ελλάδα είναι 3.875 και φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση, μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 3.868. Η χώρα μας είναι πολύ μπροστά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αφού στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με αναλογία 1.414 φοιτητές ανά εκατομμύριο κατοίκων.

0 σχόλια: