Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η χρήση ψηφιακών εργαλείων από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Οι στατιστικές, δείχνουν ότι το 89% των ατόμων που χρησιμοποιούν το Facebook στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένα με την εταιρική σελίδα τουλάχιστον μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. 

«Πρόκειται για μια διαδικασία εκδημοκρατισμού του marketing υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους τα ίδια εργαλεία, ώστε να αναπτυχθούν εύκολα και αποτελεσματικά, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της τοποθεσίας τους, του κλάδου στον οποίο ανήκουν ή του επιπέδου των δεξιοτήτων τους», επισήμαναν ομιλητές σε πρόσφατη εκδήλωση του Facebook και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σχετικά με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι ψηφιακές λύσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση ψηφιακών εργαλείων από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρά ότι  η δυναμική των social media στην χώρα, βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, (18% στην Ελλάδα έναντι 18% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση), οι διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών υπολείπονται σημαντικά (6,1% στην Ελλάδα, 16% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

«Υπάρχουν πάνω από 60 εκατομμύρια μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενεργά τις σελίδες του Facebook, επειδή παρέχονται δωρεάν, είναι εύχρηστες και έχουν καλή λειτουργία στα κινητά τηλέφωνα. Γενικότερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανακαλύπτουν το Facebook για την επιχείρησή τους, επειδή γνωρίζουν ήδη να το χρησιμοποιούν για προσωπικούς λόγους: η δημιουργία μιας σελίδας είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουργία ενός προφίλ. Παράλληλα, στο Facebook βρίσκονται ήδη όλοι οι πελάτες» ανέφερε ο Facebook SMB Director Στέφανος Λουκάκος στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης. 

0 σχόλια: