Έρευνα: Ποια είναι τα ιδανικά γυναικεία χείλη

To μέγεθος και το σχήμα για τα τέλεια χείλη προσπάθησε να αναδείξει το περιοδικό "JAMA Facial Plastic Surgery", εξετάζοντας πόσο μεγάλα είναι τα τέλεια χείλη-και ακόμη πιο συγκεκριμένα των λευκών γυναικών μεταξύ 18 και 25 ετών. 

Κατά  την εξέταση 600 εικόνων οι οποίες μεταβάλλονταν με τη βοήθεια ψηφιακής επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την ελκυστικότητα της κάθε εικόνας. 

Το αποτέλεσμα που προέκυψε για τα τέλεια χείλη είναι το εξής: 
-το κάτω χείλος είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το άνω χείλος. 

-Η επιφάνεια των χειλιών καλύπτει το 10% του κάτω τρίτου του προσώπου. 

Το περιοδικό Spiegel που δημοσιεύει πάντως τα στοιχεία της έρευνας σημειώνει ότι η ομορφιά είναι απλώς στο μάτι του θεατή.  

0 σχόλια: