Έργα σύγχρονων εικαστικών θα διατίθενται στα μουσεία


Κοινή συμφωνία για την προβολή και διάθεση πρωτότυπων εικαστικών ελληνικών έργων και αναπαραγωγών, υπέγραψαν το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ). 
Οι δύο φορείς διαμόρφωσαν από κοινού το πλαίσιο για το σύστημα προβολής και πώλησης επώνυμου εικαστικού έργου (ή των αναπαραγωγών), το οποίο θα διατίθεται στα πωλητήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.   

Το επόμενο βήμα, όπως προκύπτει από τη συμφωνία το ΤΑΠ με το ΕΕΤΕ, είναι να διαμορφώσουν τις προκηρύξεις διαγωνισμών και προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τις ανάγκες κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου. 

Προβλέπονται έργα με παρακαταθήκη, αγορά, παραγωγή και αναπαραγωγή από το ΤΑΠ, αναπαραγωγή από τον καλλιτέχνη και παραγωγή πιστού αντιγράφου. 

Τη διαδικασία της συμφωνίας και την εφαρμογή της θα επιβλέπει ομάδα από δύο εκπροσώπους του ΕΕΤΕ και δύο του ΤΑΠ. Η επιτροπή επιλογής των έργων αποτελείται από επτά μέλη που προέρχονται από το Εικαστικό Επιμελητήριο, το ΤΑΠ και έναν εικαστικό καλλιτέχνη, εκπρόσωπο του υπουργείου Πολιτισμού.   

0 σχόλια: